Kontakt

Marii Konopnickiej 29
41-300 Dąbrowa Górnicza
795459608, 790710055 nr tel. do trenerów w zakładce "ONAS"